VšĮ „Gelmės“
Vakaro žilgsnio viršelis 1

Birutė Želvytė-Daulenskienė „Vakaro žvilgsnis“

Birutės Želvytės-Daulenskienės knygą „Vakaro žvilgsnis“ sudaro dvi dalys. Pirmoji „Buvome šalia“ – tai atsiminimai, susiję su Lietuvos teatro, kultūros žmonėmis. Čia autorė pasakoja apie šviesaus atminimo režisierių Eimuntą Nekrošių (1952–2018), aktorių Vytautą Grigolį (1951–2006), Kostą Smoriginą ir visą Kostų Smoriginų dinastiją, režisierių Rimą Tuminą. Pasakojimą papildo aktorių Kristinos Kazlauskaitės, Kosto Smorigino, Dalijos Brenciūtės, Algirdo Latėno, režisieriaus Rimo Tumino, Ingos Burneikaitės-Tuminienės, Nijolės Grigolienės, Godos Grigolytės ir teatrologo Juozo Pociaus prisiminimai, taip pat nuotraukos iš autorės ir herojų archyvų.
Antroji knygos dalis „Tebemyliu, nors nepažinojau“ skirta B. Želvytės-Daulenskienės šeimos prisiminimams apie tėvelį partizaną Praną Želvį, pravarde „Barzda“, žuvusį 1947 m., ir kitus autorės ir jos vyro Mintauto Daulenskio šeimos narius, kurių gyvenimai, be abejonės, liudija ir Lietuvos istoriją.
Viršelyje panaudotas dailininko Algirdo Griškevičiaus paveikslas „Vakaro žvilgsnis“.

© VšĮ „Gelmės“ 2014